Page 1 - Antalóczi Tímea – Határtalan médiakultúra
P. 1
Mint ahogy azt a kötet címválasztása is tükrözi, a korunk és kultúránk jellemzésére használt terminusok közül a határ / határtalanság fogalompár számunkra megkerülhetetlen. A határtalanságot a korszak leírására talán az egyik legmegfelelőbb jelzőnek tartjuk. A határ fogalmainak központi szerepére a posztmodern gondolkodók is felhívják a figyelmünket. Különösen arra, hogy az általuk posztmodernként leírt korszakban beállt alapvető változás többek között a határok természetében beállt változást jelenti, és ez vonatkozik a társadalmi, fogalmi és természeti határokra is. E metaváltozás elemzése és megértése nem könnyű. A kötet több írásában előkerülő tény, hogy a változás kimenetele jelenleg teljesen bizonytalan, Határtalan médiakultúra és az irányok, amelyeket felvehet, egymástól radikálisan el is térhetnek. Vajon mi késztet valakit arra például, hogy időkapszulát készítsen? És mi alapján dönti el, hogy mit helyez el benne? Feltehetően az őrzés szándéka, a fennmaradás reménye, a megszűnéstől való félelem elleni lépésként érzékelhetjük Határtalan ezt. Ugyanakkor azt is gondolhatjuk, hogy az időkapszula készítői fontosnak tekintik azt vagy azokat a jelenségeket, dolgokat, eseményeket, amelyek nyomát az időkapszulában elhelyezni szándékoznak. médiakultúra Nem az idők emlékezetére bízzák tartalmát, pusztán valamely következő generációval való érintkezés, találkozás vágya vezérli őket. Valahogy mi is így vagyunk a kötet írásaival, a kötet megjelentetésének szándékával. Európai Szociális Mert fontos, hogy jól döntsön! Alap BEFEKTETÉS A JÖVŐBE 2015.06.23. 14:01:41 173x245_antaloczy_hatartalan_mediakultura_borito.indd 1 2015.06.23. 14:01:41 173x245_antaloczy_hatartalan_mediakultura_borito.indd 1
   1   2   3   4   5   6