Sajtóműfajok

2020. 08. 26. kép cikk 9–10. évfolyam
Az óra célja: a sajtóműfajok megismerése, rendszerezése, néhány kiemelt műfaj részletes bemutatása. A hír, a tudósítás, a vezércikk, a jegyzet és az interjú műfajának beazonosítása és jellemzése példákon keresztül. Ezzel az újságokban szereplő írások sokszínű, változatos tartalmi, formai megjelenésének, eltérő funkciójának tudatosítása. A tanulók szövegértési képességének, kritikus médiahasználatának segítése, az újságolvasás gyakoroltatása, megszerettetése.