Page 331 - James Potter – Médiaműveltség
P. 331
12. fejezet: Interaktív média 307 gazdasági szempontból feldolgozva azzal, hogy rámutat, a játékmenetben léte- ző gazdaság túlterjed a kibertéren, és átjut a valóságba. ito, m. – horSt, h. a. – BittaNti, m. – Boyd, d. – herr-StePheNSoN, B. – laNGe, P. G. et al: Living and learning with new media: Summary of fndings from the Digital Youth Project. Cambridge, MA, MIT Press, 2009. Ez a könyv háromévnyi kutatás eredményeit mutatja be, amelyben azt vizsgál- ták, hogy a fatalok miként használják az új médiát, és hogyan tanulnak ennek terheléséből. A szerzők arra is választ szerettek volna kapni, hogy az újabb di- gitális média hogyan változtatta meg a „tudatosság, tanulás és megbízható tu- dás fatal felnőttek általi elsajátításának dinamikáját” (XIV. o.). Figyelmüket négy új gondolatra összpontosították: az új médiaökológia, a nyilvánosság háló- zatai, a társas alapú tanulás és az újfajta médiaműveltség. JeNkiNS, h.: Convergence culture: Where old and new media collide. New York, New York University Press, 2006. Ebben a gyakran idézett könyvben Jenkins amellett érvel, hogy jelentős el- tolódás történt a konvergencia irányába a média gyakorlatában, valamint tartal- mában, és ezt sokkal inkább kulturális, mint technológiai jelenségnek kell te- kintenünk lih, a.: The Wikipedia revolution: How a bunch of nobodies created the world’s greatest encyclopedia. New York, Hyperion, 2009. Ez a könyv a Wikipedia gondolatának 1995-ös megszületéséről és 2001-es online indulásáról szól 8 év alatt 200 nyelven 10 millió szócikk megírására sarkallta az embereket. Hogy volt ez lehetséges? Olvassuk el a könyvet! Nayar, P. k.: An introduction to new media and cybercultures. Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2010. Ennek a könyvnek a hét fejezetében leíró áttekintést kapunk az új médiában megjelenő számos kifejezésről, koncepcióról és problémáról és az általuk létre- hozott kiberkultúráról Frissítés Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page) Ez a Wikipedia kezdőlapja. A szócikkek folyamatosan adódnak hozzá ehhez a webalapú enciklopédiához. Ha még nem tettük volna, pillantsunk rá erre a lenyű- göző forrásgyűjteményre. Arra is használhatjuk, hogy még több friss információt szerezzünk azokban a témákban, amelyekkel ez a könyv foglalkozik. Yahoo videogames (http://videogames.yahoo.com/) Ezen a weboldalon több népszerű videojáték demóját ki tudjuk próbálni.
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336