Page 326 - James Potter – Médiaműveltség
P. 326
302 IV. rész: Tartalom Információ. Sok információs és ismeretterjesztő célú weboldal létezik. Néhányuk egyszerűen a saját információit közli. Mások a felhasználókat más weboldalakra irányító keresőmotorokat kínálnak, mint a Google, ahol naponta több mint 1 mil- liárd keresést hajtanak végre (Guynn, 2011). Néhány közülük valóban interaktív, azaz engedélyezi a felhasználóknak, hogy közreműködjenek. Azt a szoftveres technológiát, amely megengedi az embereknek az ezekkel a honlapokkal való in- terakciót, wikinek nevezik A wiki egy honlap, ahol bárki hozzáadhat, módosíthat anyagokat, sőt ki is törölheti, amit más ott elhelyezett. A fogalom egy hawaii szó- ból, a wikiwikiből ered, amelynek jelentése: gyors, sebes. 1994-ben egy Ward Cunningham nevű számítógépes programozó fejlesztette ki az első wikiszervert úgy, hogy az a lehető legegyszerűbb online adatbázis legyen. Úgy tervezte meg, hogy az információ – amennyire csak lehet – könnyen hozzáadható és szerkeszt- hető legyen, ily módon az adatbázis alapjaiban demokratikus, ahol minden fel- használónak azonos a hozzáférése és egyenlő lehetőségei vannak a közreműködésre. A messze legismertebb wiki jelenleg a Wikipedia, egy szabad, webalapú encik- lopédia, amely a tartalom megírásához nem profkat kér fel, hanem mindenki szá- mára hozzáférést enged, hogy szabadon írjon, töröljön vagy szerkesszen. A Wikipedia 2001-ben indult A kezdetekben a legnagyobb kihívás az általános nyilvánosság érdeklődésének felkeltése volt, hogy önkéntes alapon, fzetség nélkül működjenek közre az enciklopédia cikkeinek létrehozásában. Ezt a kihívást sike- rült legyőzni, és az angol kiadás 2013-ra már több mint 4,2 millió szócikket tar- talmazott, és évente további 600 000 új szócikkel egészült ki (Wikipedia, 2013). A mostani kihívás a cikkek ellenőrzése és szerkesztése a pontosság érdekében, to- vábbá van egy folyamatos kihívás is: gondoskodni arról, hogy bizonyos politikai vagy vallási mentalitású emberek ne torzítsák el a bejegyzéseket a saját céljaik ér- dekében. 2006-ban például a wikipédiások észlelték, hogy a Kongresszus tagjaitól származó, be nem tartott kampányígéreteket törölték az illető személyekről szóló cikkekben. Kiderítették, hogy ezeket a törléseket egy, a kongresszusiakat segítő honlap webcíméről kivitelezték. Kiderült továbbá, hogy az igazságügyi minisztéri- um bizonyos csoportokra mutató hivatkozásokat távolított el, amelyekről azt felté- telezték, hogy terrorizmussal állnak kapcsolatban Észlelték azt is, hogy a Szcien- tológia Egyház támogatói szcientológia párti szempontokat jegyeztek be, míg a bírálók ezeket kiszerkesztették, kritikusabb hangot megütve. Minden ilyen (és még sok más) esetben a Wikipedia ki kellett hogy zárja ezeket az embereket a szerkesz- tési funkciókból (Linthicum, 2009). Bárki létrehozhat egy új szócikket, és bárki szerkeszthet egy már meglévőt. E nyílt szerkesztési modell vezérlő értékei a választékos nyelvezet, a semlegesség, a megbízható források és az ellenőrizhetőség. Akik írják és szerkesztik a tartal- makat, nem kapnak ezért pénzt, továbbá a weboldalhoz bárki hozzáférhet. A tar- talmakat a felhasználók ingyen hozzák létre, és ezek közösségi tulajdonban, nem pedig a Wikipedia tulajdonában vannak.
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331