Page 329 - James Potter – Médiaműveltség
P. 329
12. fejezet: Interaktív média 305 üzleti elvekre, vezetői készségekre, személyek közötti interakciókra és hasonlókra tanítanak, közösségeket erősítő magatartásokat tanulnak, és fejlődnek a közösség- formáló képességeik is. Mindemellett számos játék a küzdelemre, lopásra, csalás- ra, sőt mások fegyverrel való megölésére tanít. Azok a játékosok, akik ilyen játé- kokkal töltik az idejüket, azt tanulják meg, hogy az antiszociális magatartásokkal sikeresen lehet konfiktusokat megoldani, ők pedig hozzászoknak ezeknek a maga- tartásoknak az alkalmazásához, mert bizonyítottnak érzik, hogy ilyenek által sike- resek lehetnek. Eképpen ezekben a játékokban nagy potenciál van magatartásmin- ták, attitűdök, érzelmek és tudás tanítását illetően. Ha ezeket eszközként használjuk azért, hogy hozzásegítsenek bennünket és másokat egy jobb élethez, úgy a társa- dalom is fejlődik, miközben mi fejlődünk. Összefoglalás Az interaktív médiaplatformok sokfajta kompetitív és kooperatív élményt kínálnak a felhasználóknak. Nincs semmi eleve benne rejlő negatív vagy pozitív egyik él- ményben sem. Az, hogy valami negatív vagy pozitív élményként képeződik le, at- tól függ, hogy a felhasználók hogyan kapcsolódnak a platformokhoz, és hogyan használják azokat a saját céljaik elérésére. Ha ezeket a platformokat stratégiai esz- közként használjuk arra, hogy az embereket élményekhez juttassuk azért, hogy kielégítsük az izgalmak, érzelmek vagy készségfejlesztés iránti vágyaikat, és hogy kapcsolatba kerülhessenek másokkal értelmes és kifzetődő módokon, nagyon is értékesek tudnak lenni Ha azonban ezek a platformok uralni kezdik az emberek életét, felemésztve az előforrásaikat, miközben csak frusztrációt, hamis élménye- ket és izolációt adnak cserébe, az nagyon ártalmas lehet. A médiaműveltség pers- pektívája egy módszert kínál az embereknek arra, hogy még tudatosabban és ér- telmesebben mérhessék fel, mely platformok milyen mértékben felelnek meg a felhasználók igényeinek A fejezethez felhasznált források: Tesztelje tudását, és tudjon meg többet az ebben a fejezetben tárgyalt témákról: látogasson el a Student Study Site-ra a www.sagepub.com/potter7e webcímen!
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334