Page 325 - James Potter – Médiaműveltség
P. 325
12. fejezet: Interaktív média 301 Egy hely, ahol önmagad lehetsz.” (Second Life, é. n.). A Second Life egy online virtuális világ, amelyet a Linden Lab fejleszt 2003-as megjelenése óta. Bárki, aki elmúlt 13 éves, csatlakozhat, és készíthet magának egy avatart. Ezek az avatarok, akiknek az elnevezése rezidens, felfedezhetik a világot (neve grid), találkozhatnak más rezidensekkel, társasági életet élhetnek, részt vehetnek egyéni és csoportos tevékenységekben, létrehozhatnak és adhatnak-vehetnek egymás között virtuális vagyontárgyakat és szolgáltatásokat 2013-ban a Second Life-on több mint 33 mil- lió regisztrált felhasználói fók létezett (Second Life Grid Survey, 2013). Véleménycsere. A blogok webes naplók, ahol az emberek egy weboldalt hoznak létre, és ott úgy közlik a gondolataikat, hogy azokhoz mások is hozzáférjenek. 2011 nyarán több mint 150 millió nyilvános blog létezett Ezek közül azonban ke- vés az igazán népszerű, amely eléri a havonta egymilliós látogatószámot – a túl- nyomó többségét ezeknek a blogoknak magánszemély készíti, aki így teszi közzé a személyes véleményét minden elképzelhető témában. Ebbe a blogszférába beletartozik a Twitter is, amelyen az emberek 140 karak- ternél rövidebb üzeneteket tehetnek közzé. 2012 végére a Twitternek 200 milliónál is több aktív felhasználója volt, akik naponta átlagosan 175 millió tweetet (üzene- tet) küldtek el (Pingdom, 2013). A tweetek a felhasználók tipikusan evilági infor- mációt hordozó impulzív üzenetei a hétköznapi életükből (mint hogy mit ettek reg- gelire) és az aktuális, őket foglalkoztató dolgokról alkotott véleményükről. A blogok többsége ugyan nem több, mint véleményüket közzétevő magánsze- mélyek összefüggéstelen gondolati kalandozásai, amelyek legfeljebb néhány száz látogatót vonzanak, vannak köztük olyanok is, amelyeket a tömegmédia példáinak minősíthetünk. Ezek igen jól szervezett weboldalak, amelyek jellemzően egy bizo- nyos témára koncentrálnak sok poszttal, és úgy vannak tervezve, hogy széleskörű- en felkeltsék egy bizonyos rétegközönség érdeklődését; az ilyeneket reklámüzene- tek is támogatják. A Drudge Report például a maga havi 1,6 millió látogatójával és a Huffngton Post a havi 773 000 látogatóval politikai blogok, de találhatunk raj- tuk posztokat a szórakoztatás, üzlet, média, életmód és más témákban is. Ezzel üzeneteik tartalmában és minőségében, de az elért közönség számában is a főbb napilapok versenytársai Beszerzés Az emberek arra használják az interaktív média platformjait, hogy információhoz és fzikai dolgokhoz jussanak hozzá. Természetesen információhoz és fzikai dol- gokhoz a tégla-malter boltokban is hozzájuthatnak, de ebben a részben arra fordí- tunk fgyelmet, hogy az emberek hogyan szerzik meg ezeket a dolgokat a közös- ségi hálózatokon megosztás révén
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330