Page 323 - James Potter – Médiaműveltség
P. 323
12. fejezet: Interaktív média 299 nek vécé vagy folyó víz jut. Az okostelefonok felhasználóinak 20%-a veszi kézbe a telefonját minden 5-10 percben. A 20 évesek háromnegyede a telefonjával alszik (Gibbs, 2012). A blogok – webes logok, azaz naplók rövidített néven – olyan weboldalak, ahol egy magánszemély teszi közzé személyes véleményét, és invitálja olvasóit reagá- lásra. A blog az online életépítés egyik formája. Az önközlés hagyományos formái az önéletrajzok és a személyes elbeszélések, amelyek személyiséget hoznak létre a világ számára, és egy bizonyos arcot mutatnak meg a nyilvánosságnak. Szerkeze- tüket tekintve a blogok szöveges elemekből (naplóbejegyzések, hobbik, idézetek, kedvenc weboldalak listái stb.) vizuális elemekből (fényképek, ikonok, webes hi- vatkozások) és interaktív elemekből (online beszélgetés, e-mail stb.) állnak. Egyes blogok a szerzőre koncentrálnak, míg mások ügyekre vagy érdeklődési körökre. A blogok végtelen számú közönség lehetőségét, a témák korlátlan szabadságát és el nem fogyó anyagokat kínálnak, ily módon a főáramú médián kívül eső témákat is felvethetnek. A blogok dialógusszerűek, válaszadásra, véleménynyilvánításra késztetnek, és párbeszédre stimulálnak. A bloggerek a gondolataikat úgy teszik közzé, hogy arra reagálásokat várnak. A közösségi oldalak (social networking sites, SNS-ek) webalapú platformok, amelyek az egyének számára lehetőséget adnak egy nyilvános profl létrehozására, a lapjuk látogatóival való kapcsolatépítésre és személyes információk megosztá- sára. Mindehhez eszközöket biztosítanak a felhasználóknak, hogy könnyedén felépíthessék a saját oldalukat, szövegekkel, fotókkal és videókkal. Biztosítják emellett a platform mobil eszközökkel való könnyű elérését és az interakciót. A tartalmat kizárólag a felhasználók hozzák létre. Ezek a weboldalak egyfajta kö- zösségi érzést kínálnak, amely sokkal inkább pszichés, mint földrajzi alapú; sőt gyakorlatilag a földrajzi korlátok olyannyira feloldódtak, hogy bárkivel a világban sor kerülhet interakciókra A legkorábbi SNS az 1997-ben induló SixDegrees.com volt. 2003-ban az ilyen weboldalak nagyot nőttek a MySpace, Facebook, Bebo, Orkut és a CyWorld fel- emelkedésével. A legutóbbi évtizedben a közösségi hálózatok rendkívül népszerű- vé váltak: a Twitternek több mint 500 millió, a Facebooknak több mint 1 milliárd felhasználója van (C. Smith, 2013). Az átlagos felhasználó havonta 405 percet tölt a Facebookon és 89-et a Twitteren. A Nielsen 2010 áprilisára vonatkozó adatai sze- rint az átlagos internetlátogató az internetezéssel töltött ideje 22%-át tölti a közös- ségi hálózatokon (Fossum, 2012). Bár az SNS-ek új dolgok, lenyűgöző kutatások léteznek, amelyek megmutatják, hogy bizonyos típusú emberek arra használják az SNS-eket, hogy kielégítsék kü- lönleges igényeiket, és legyőzzék bizonyos személyes korlátjukat. Ezek a csopor- tok magukba foglalnak fatal bűnözőket (Lim, Vadrevu, Chan és Basnyat, 2012), homoszexuálisokat (Vivienne és Burgess, 2012) és gyászolókat is (Marwick és Ellison, 2012). A kutatások azonban világosan kimutatták a szorosabb emberi kap- csolatok alapvetően nyilvános közösségi hálózatokon való fenntartásának kockáza-
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328