Page 319 - James Potter – Médiaműveltség
P. 319
12. fejezet: Interaktív média 295 A telescoping fogalmát egy másik szociálpszichológus használta először, akinek sokkal angolosabb a neve: Johnson (2006). Azt jelölte ezzel a fogalommal, ahogy az elektronikus játékok játékosai koncentrálnak a játékban teljesítendő lépésekre. Az elektronikus játékokban azok bármely pontján a játékosnak az aktuális feladat- ra kell koncentrálnia, amely a korábbi, már sikeresen teljesített feladatokból követ- kezik, és átvezet a később következő feladatokhoz, amelyek aztán a játék végéhez juttatják el a játékost. Ez a koncentráció az aktuális feladatra úgy jelenik meg, mint az előtér, és minden más feladat és cél a háttérbe van szorítva, ahol csupán az előtérben lévő feladat környezetét alkotja. A játékosoknak ezért a teljes képet el- méjükben kell tartaniuk mint környezetet, miközben az éppen aktuális feladatra koncentrálnak a játékban. Amint teljesítették az éppen aktuális feladatot, nem hagyják abba a játékot, hanem azonnal késztetést éreznek az továbblépésre, hogy elérjék a következő teljesítendő célt Johnson szerint „a tehetséges játékosok tö- kélyre fejlesztették azt a képességet, hogy mindezeket a változatos feladatokat egyidejűleg észben tartsák” (54. o.). A telescoping azonban nem ugyanaz, mint a fgyelemmegosztás. A fgyelemmegosztás össze nem függő folyó feladatok, ügyek kezelése, mint például a telefonálás, chatelés a barátokkal, zenehallgatás az iPodon és böngészés az interneten A telescoping inkább hierarchikusan rendezett felada- tok sorozatára céloz, majd végighalad rajtuk a helyes sorrendben. A fow és a telescoping átélése nagyon intenzív és örömteli lehet. Hasonló lehet egy narkotikumhoz, amely folyamatosan vonzza a játékost a játék elé az élmény megismétlése érdekében. Akik egyszer átélték ezt az élményt, megszakítás nélkül szeretnék folytatni, ha pedig félbeszakadt, mielőbb vissza akarnak térni hozzá. MMORPG-k Az elektronikus játékok között nagyon népszerű – és nagyon addiktív – az MMORPG (tömegesen sokszereplős online szerepjáték). Az MMORPG-ket úgy tervezik, hogy azok egy bizonyos típusú közönséget vonzzanak, és aztán masszí- van rászoktassák a folyamatos játékra. Nagyon sikeresek e céljuk elérésében, akár addig a pontig is, hogy a játékosok számára a játékok kibervilága fontosabbá válik, mint a saját valóságuk. A legnépszerűbb és legrészletesebben kidolgozott MMORPG a World of Warcraft (WOW). A WOW játékosai Azerothban, egy középkorihoz hasonló világ- ban „élnek”, és igyekeznek bemerészkedni föld alatti járatokba, hogy ott a Négy Lovas nevű, gazemberekből álló bandát legyőzzék. A kezdők hónapokat töltenek el a karakterük felépítésével, miközben igyekeznek elkerülni, hogy a tapasztaltabb játékosok megöljék őket (ezt „gankelésnek” nevezik a WOW­ban). Több hónapnyi játék után a jobb játékosok elérik a 60-as szintet, ahol más játékosokkal céhekbe tömörülhetnek, és fortélyosan megtervezett támadásokba kezdhetnek a kazamaták ellen, és nagy robajjal rátámadhatnak más céhekre.
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324