A médiáról – neked (6-9 éveseknek)

2020. 07. 31. internet óravázlat 3–4. évfolyam

A kiadvány célja, hogy tudást, támpontokat adjon a gyerekeknek a médiaismeret olyan területein, amelyekkel a tankönyvekben kevésbé találkoznak, de amelyek segítik életminőségük javítását, mentális egészségük megőrzését.

A 6-9 éves korosztályra szabott kötet témáit (médiafogyasztás, reklám, egészséges testkép, biztonságos internethasználat, online személyiség) több szempontból járja körbe, egyes összefüggések „közös” feltárásával fejleszti a gyerekek médiatudatosságát, empátiáját és kritikai attitűdjét; korszerű, játékos és változatos formáján keresztül pedig kedvet csinál a tartalmak továbbgondolásához és a mindennapi életben való alkalmazásához. A munkafüzet odaforduló, támogató hangneme önreflexióra bátorít, médiafogyasztási szokásaikon keresztül igényességet és felelősséget ébreszt a gyerekekben saját életük iránt, mintákat ad magaviseletükhöz társaik, családtagjaik körében.