Propaganda-kutatás

2020. 07. 08. internet cikk 7–10. évfolyam

Mivel a propaganda kikerülhetetlenül jelen van a mindennapjainkban, a globális médiatér szereplőiként fontos felismernünk és megfelelően kezelnünk. A Renee Hobbs (a médiaműveltség oktatás nemzetközi szaktekintélye) által alapított Media Education Lab az egyesült államokbeli Holocaust Memorial Museummal karöltve létrehozott egy online oktatási platformot, mely a propagandával foglalkozik.

Saját meghatározásuk szerint céljuk a kritikus gondolkodás és a kommunikációs készségek fejlesztése, élénk párbeszéd generálása arról, mi számít jelenleg propagandának, és hogyan lehet pozitív vagy negatív hatása az egyénre és a társadalomra.

Mi a propaganda?

A propagandát nem könnyű meghatározni, az utóbbi közel száz évben sokszor módosult, bővült a definíciója. Bruce Lannes Smith és Harold Lasswell 1946-ban megjelent könyvében még ezt olvashatjuk: A propaganda az egyik olyan eszköz, amellyel sok ember ösztönözhető együttes fellépésre.” Míg Steven Luckert és Susan Bachrach 2009-es munkájában már ez áll: A propaganda különféle formákban jelenik meg. Stratégiai és szándékos, mivel célja az attitűdök, vélemények és magatartás befolyásolása. A propaganda lehet jótékony vagy ártalmas. Felhasználhat igazságot, féligazságot vagy hazugságot. A siker érdekében a propaganda bekapcsolja a legmélyebb értékeinket, félelmeinket, reményeinket és álmainkat.”

A közösségi média ma az átlagemberek számára is megkönnyíti a propaganda létrehozását és terjesztését.

Hogyan ismerjük fel a propagandát?

A propaganda számtalan formában jelenik meg és különböző technikákat alkalmaz a közönsége befolyásolására:

Hasznos vagy káros? És mennyire hatékony?

A propaganda hatékonyságát (akár hasznos, akár káros) különböző tényezők befolyásolják:

Hol találkozunk propagandával?

Bár a nyelvhasználatban itthon így rögzült, a propaganda korántsem kizárólag politikai jelenség, számos területen előfordul, és hatásai is eltérőek lehetnek a rombolótól a közösség számára létfontosságúig.

  1. Újságírás és PR  a Public Relations (PR) feladata befolyásolni a közvéleményt egy-egy vállalati ügyfél érdekében, lehetőleg burkoltan, belesimulva a társadalmi kérdések nagy megvitatásába. Számos témában, ügyben (táplálkozás, életmód, gyógyítás, technológia, energetika és még számtalan terület) bizonyosak lehetünk benne, hogy a közvélekedést formáló vélemények közötti rengetegben búvik meg vállalati érdek. 
  2. Hirdetések  a hirdetések nyílt eszközök egy vállalat vagy márka értékesítési és marketing céljainak eléréséhez. A hirdetések a média különböző felületein igyekeznek rávenni a befogadókat egy adott termék vagy szolgáltatás megvásárlására. Üzeneteiket a fentebb felsorolt formákban és technikákkal terjesztik. 
  3. Kormányzati kommunikáció  például egy háborús helyzetben vagy kiélezett konflktusban a kormányzatok üzeneteiket mindig jó és a rossz küzdelmének narratívája szerint fogalmazzák meg. De az eszköz használható közegészségügyi célokból is, mint jelen időszakban például a kézmosás és távolságtartás fontos üzenetének minél hatékonyabb átjuttatására, amire nagyjából minden európai kormányzat törekszik. 
  4. Oktatás  az oktatás bizonyos formáiban lehet az indoktrináció egyik formája is, amikor bizonyos tanokat, gondolatokat, információkat, értékeket és meggyőződéseket nem szabad megkérdőjelezni. 
  5. Szórakoztatás  a fikciós történetek (regények, filmek stb.) propagandisztikus célokat is szolgálhatnak, amikor bizonyos értékeket (mi a jó és a rossz, mi a bátorság és a hősiesség) és konkrét ideológiákat ágyaznak be a narratívába. 
  6. Érdekképviselet, ügyek szolgálata  azok az egyének vagy szervezetek, akik társadalmi változásokat szeretnének elérni, szintén használják a propagandát a közvélemény befolyásolására. A környezetvédelem, állatvédelem, társadalmi igazságosság érdekében is be lehet vetni propagandisztikus formákat és technikákat. 

Mit tehetünk?

  1. A Mind Over Media oldaláról nyolc részletes, angol nyelvű óravázlatot lehet letölteni a propaganda témaköréből. Sőt, a román, belga és finn óratervek angol fordításai is elérhetők. 
  2. Az oldalon regisztrálók feltölthetik az általuk talált propaganda tartalmakat, megjelölve, hogy milyen technikát alkalmaz, és szerintük miért is propaganda az adott videó, szöveg vagy kép. 
  3. Egy ötös skálán értékelni is lehet a tartalmakat, aszerint, hogy hasznos vagy káros propagandának tartjuk-e. A vélemények időnként erősen eltérőek, ami egyikünknek propaganda, a másikunknak néha nem az.