Online behálózás - játék a manipulatív mondatok felismeréséért

2022. 04. 22. internet cikk 7–10. évfolyam

Tanárok, nevelőtanárok, nevelőszülők számára ajánlunk egy rövid „társasjátékot”, amelynek segítségével osztályfőnöki óra, délutáni közös időtöltés közben 13-18 éves lányokkal közösen azonosítani tudják az online behálózás jellemző megszólításait, elemeit, szakaszait és felismerni sajátos dinamikáját, folyamatát. A foglalkozás a legveszélyeztetettebbek edukálása érdekében a prostitúcióra való kényszerítés online behálózással kezdődő szakaszát dolgozza fel.  A foglakozás nemcsak új ismereteket ad és meglévőket mélyít el, de ürügyként szolgálhat arra, hogy megtörtént eseteket, behálózási kísérleteket tudjunk megbeszélni az osztályunkban, csoportunkban a ránk bízott gyerekekkel.

A foglakozás bevezetőjének és magyarázatainak megismerésén kívül csupán a mellékelt lapokat kell kinyomtatnunk és ollóval kártya méretűre vágnunk.

A gyerekek és kamaszok nagy többsége társas érintkezéseit, szűkebb-tágabb ismerősi, baráti kapcsolatait közösségi oldalakon, internetes platformokon bonyolítja. Számukra ez a virtuális közeg teljesen természetes, így szocializálódnak. Az online térben azonban a kapcsolatteremtés körülményei, feltételei merőben mások, mint az elsősorban személyes ismeretségen alapuló viszonyok. Az ismerkedés leegyszerűsödik, közös ismerős, közös érdeklődési kör, szubkultúrához tartozás elegendő ahhoz, hogy egy „ismeretlen” közeledését elfogadják.
Az online behálózás (grooming) során az egyes elkövetők ezeket a körülményeket használják ki. Ilyen esetekben egy profilkép, avatar mögött azonban nem egy tizenéves fiú, hanem egy jóval idősebb személy áll, aki szexuális vágyai kiéléséhez vagy szexuális kizsákmányoláshoz keres áldozatokat. Az elkövetők nagy része rendkívüli alapossággal, jól felépített stratégiával vadászik áldozataira.  Ismerkedés után igyekeznek a bizalmukba férkőzni, személyes információkat megszerezni, meztelen, vagy részben meztelen képeket kicsalni, személyes találkozót megalapozni, megvalósítani.
Az elkövető által alaposan felépített személyiség miatt a behálózás első szakaszában az áldozat számára nem tűnik fel, hogy valójában kivel tart kapcsolatot, sok esetben a kíváncsiság felülír minden lehetséges gyanakvást. Abban az esetben, ha az áldozatot ráveszik személyes találkozóra, az általában titkolja vagy túl későn szól szüleinek vagy nevelőinek.

Online devianciák

Ahhoz, hogy megértsük az online behálózás folyamatát, egyéb, szintén az online térben zajló negatív jelenségekről és ezek háttértényezőiről is szót kell ejtenünk. Nemcsak a behálózás, de a sexting (erotikus, meztelen fotók küldözgetése) és az internetes zaklatás is az online tevékenységek, közösségi oldalak használatának olyan velejárói, melyek az enyhébb devianciától akár a bűncselekményt megvalósító magatartásig terjedhetnek.

Hogyan lehetséges ez? Az egyik legfontosabb magyarázat az anonimitás, amely az online térben sokkal könnyebben megvalósítható, mint a valóságban, a másik, ehhez kapcsolódó ok pedig a lebukás esetén kapott viszonylag enyhe büntetés az online közösség részéről. E két tényező kombinációja megkönnyíti az „online ragadozók” zsákmányra vadászását.

Hogyan függ össze mindez a médiaértéssel? A média a valóságot idealizálva, illetve sok esetben sztereotipizálva mutatja be, ezzel azonban nem reális igényeket, vágyakat kelthet a médiafogyasztóban, de akár önveszélyeztető cselekvésmintákat is nyújthat. A könnyen szerzett hírnév csábítása, a szexuális tartalmú médiaüzenetek normatívvá válása, a vizuális ingerek térhódítása mind abba az irányba mozdítja el a fiatalok viselkedését, hogy kritikátlanul mutatnak meg magukból, közvetlen környezetükből, életvitelükből szinte bármit. Az adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek hiánya tovább növeli az esélyét a visszaéléseknek. A médiaüzenetek tudatos, kritikus hozzáállással történő értelmezése egyúttal védettséget is ad mindezekkel szemben.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

Az online behálózás esetében a potenciális áldozatok azok a fiatalok, akik kevésbé médiatudatosak, érzelmileg elhanyagoltak, akik életéből hiányzik legalább egy biztos kötődést nyújtó személy, ezen belül az állami gondozásban élők és a problémás családi hátterű, veszélyeztetett gyerekek.

Miért? Azok a fiatalok, akik elhanyagoló vagy problémás családból érkeznek, fokozottan igénylik az odafigyelést, törődést. Pontosan ezt a szükségletet használják ki az online behálózók, amikor gondoskodást, barátságot vagy szerelmet hazudnak az áldozatnak, aki cserébe fokozatosan bevonható az őket egyre inkább kihasználó kapcsolatba. Az eleve sérülékenyebb lelkületű gyerekek számára annyira fontos a látszólagos elfogadás, hogy még súlyosabb zsarolás esetén is fenntartják a kapcsolatot. Nagyon fontos tehát, hogy az online behálózás áldozatául esett fiatalokat feltétlenül támogatni kell a helyzetből való kilépésben, illetve a trauma feldolgozásában, és semmiképpen sem szabad megbüntetni, megszégyeníteni őket.

Gyermekkorúak, fiatalkorúak prostitúcióra való kényszerítése, szexuális kizsákmányolása is sok esetben online behálózással kezdődik. Annak ellenére, hogy távoli ismeretség, kapcsolat lehet az elkövető és az áldozat között a folyamat dinamikája azonos. Az áldozat kiválasztása, a bizalom elnyerése, hiányérzet, érzelmi szükségletekből fakadó hiány betöltése, az áldozat elszigetelése, kapcsolat titkos jellegének hangsúlyozása, kontroll fenntartása, leginkább zsarolással minden behálózás mintázatához tartozik.

A foglalkozás leírása:

A behálózók módszereit és a kapcsolatfelvételi, megszólító, bizalomépítő, bizalmat elnyerő, megfélemlítő, hitegető, csábító és hízelgő megszólalásokat azonosítunk, kategorizáljuk, majd azokat a behálózás folyamatába rendezzük. Ezzel a módszerrel megismertetjük őket a behálózók módszereivel.

  1. A mellékletben szereplő kilenc pdf fájlt nyomtassuk ki, a lapokat kártyaszerűen vágjuk fel ollóval. A sárga kártyákat keverjük össze és osszuk szét a lányok között. A laponként fennmaradó piros kártya jelöli a megszólalások, megszólítások kategóriáját, ezeket tartsuk magunknál.
  2. Megkérjük, a résztvevőket, olvassák fel a kártyákon szereplő megszólalásokat egyenként, mondják el, szerintük mire szolgálnak ezek a mondatok!
  3. Egy helyes vagy majdnem helyes találatot kiemelve azonosítsunk egy kategóriát. Tegyük ki a megfelelő piros kártyát és adjuk hozzá a többit.
  4. Azonosítsuk a felfedezés sorrendjében a többi kategóriát. Rendezzük csoportba a piros kártyákhoz a sárgákat!
  5.  A felfedezés sorrendje azonban nem feltétlenül azonos a behálózás folyamatának időrendi sorrendjével. Avassuk be a lányokat a foglalkozás céljába! Vagyis, hogy ismerjük meg a behálózók módszereit.
  6. A kategóriák és a hozzájuk tartozó megszólalások párosítása után végezetül kérjük meg a lányokat, hogy elsősorban a piros kártyák segítségével rekonstruálják a sorrendet!

Az alábbi szakaszolás és áttekintő táblázat segít a kártyák elrendezésében:

Jellemző mondatok a behálózás egyes fokozataiban

Grooming kártyák

Kerekítsük le, zárjuk le a megindult beszélgetéseket, esetleges vitákat és a csoportunk életkorához, szociokulturális közegéhez alkalmazkodva fogalmazzunk meg tanácsokat! Legyél gyanakvó! A hízelgés, bizalmaskodás, esetleges ajándékok ígérete mindig gyanús, tudatosítani kell, hogy ezzel lekötelezetté akarja tenni az áldozatot a behálózó.

Törekedjünk az érzelmi stabilitás kialakítására, az önbizalom, az önértékelés növelésére! Folytassunk minél több érdemi beszélgetés a gyerekkel, erősítsük a személyes kapcsolatokat! Törekedjünk a minél tabumentesebb felvilágosításra!

Behálózás megtörténte esetén ne hibáztassuk, büntessük a gyereket, az odaforduló segítségnyújtás az egyetlen jó megoldás!