Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: Adatvédelem és robotok

2021. 05. 05. internet óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben az adatvédelem alapjaival foglalkozunk úgy, hogy egyúttal az algoritmikus gondolkodást is fejlesztjük. Az óra nem kapcsolódik sorozatunk korábbi részeihez – önállóan megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be, ezeket a pedagógus feladhatja szorgalmi, illetve házi feladatként.

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

Adatvédelem és robotok

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: Adatvédelem és robotok

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: új ismereteket átadó óra

Az óra célja:

Az óra didaktikai feladatai: 

Tantárgyi kapcsolatok: matematika, környezetismeret, etika, rajz és vizuális kultúra

Kulcsfogalmak: robot, parancs, döntés, algoritmus, folyamatábra, adatvédelem

Eszközök: kivetítő, nyomtatott, laminált sakktábla, nyomtatott jelek utasításokra.

Teremigény:

Előzetes tennivaló: 

Ötletek/megjegyzés: 


Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.