Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: Digitális Én

2021. 04. 16. internet óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben az online személyiséggel, azaz a digitális énnel foglalkozunk. Az óra lehet A digitális lábnyomaink óra folytatása, de önállóan is megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve két tanórát is tarthat az adott témakörben.

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

Digitális én

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: Digitális én, online-offline személyiségünk

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: új ismereteket átadó óra

Az óra célja:

Az óra didaktikai feladatai: 

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, etika, rajz és vizuális kultúra

Kulcsfogalmak: önismeret, digitális én, szelfi

Eszközök: Feladatok kinyomtatva

Előzetes tennivaló: A tanulóknak előzetesen adjuk ki házi feladatként (Digitális én kérdőív – Melléklet 2).

Megjegyzés: A Melléklet 3-ban Horváth Anita pszichológus munkatársunk három potenciálisan felmerülő kérdés megválaszolásával segíti a pedagógusokat abban, hogy a digitális ént hogyan értelmezzük, ennek milyen sajátosságai vannak az érintett korosztályban.

Ajánlott irodalom:

Szabó Orsi: A digitális én. Utolsó letöltés: 2021. 03. 16.

Fehér Katalin: Digitális ÉN (Mindenki Akadémiája). Utolsó letöltés: 2021. 03. 16.

 

Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.