Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: Számítógép-ergonómia

2021. 02. 17. internet óravázlat 3–4. évfolyam

A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ honlapjának Médiaszertár rovatában médiaértéssel kapcsolatos témájú segédanyagokkal nyújtunk segítséget elsősorban az általános iskola felső tagozatán, illetve a középiskolában oktató pedagógusoknak. Az alábbi óravázlat egy többrészes, hiánypótló sorozat első része, amelyben az alsós korosztályt oktató pedagógusok számára kínálunk óraterveket az internethasználat, internetbiztonság, illetve az ezekkel kapcsolatos netes jelenségek témakörében.

A témák kiválasztásában arra törekedtünk, hogy azok valóban a gyerekek médiafogyasztási szokásait, valamint digitális eszközhasználatát tükrözzék. Az óravázlatok részletesek, ez azonban nem azt jelenti, hogy a pedagógus nem változtathat rajtuk. Kihagyhat vagy beilleszthet feladatokat a tanórába, és tetszőlegesen alakíthatja a rájuk szánt időt.

Mi magunk is javaslunk alternatív megvalósítási formákat egy-egy feladathoz, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. Az óratervben a potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve, dupla órát tarthat az adott témakörben. Ezek természetesen differenciálásra is alkalmasak, de arra is figyeltünk, hogy más tanórák előírt követelményeihez is igazodjunk: a médiás tartalomra koncentráló feladattal egyúttal egy másik tantárgyhoz (pl. magyar nyelv, vizuális kultúra, környezetismeret, matematika) kapcsolódó készség vagy ismeretanyag gyakorlásához is segítséget nyújtunk. Az óra tananyagához kapcsolódó érdekes cikkeket az Ajánlott olvasmányok részben soroltuk fel. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

Számítógép-ergonómia

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: A számítógép–ergonómia

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: az ismereteket megszilárdító (rendszerező) óra

Az óra célja:

Az óra didaktikai feladatai: meglévő ismeretek rendszerezése

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, testnevelés, digitális kultúra, rajz és vizuális kultúra

Kulcsfogalmak: képernyőidő, digitális házirend, egészség, ergonómia

Eszközök: projektor, tábla, nyomtatott feladatok

Teremigény:

Előzetes tennivaló:

Ötletek/Megjegyzés:

 

 

Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.