Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: Netikett

2021. 04. 07. reklám óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben a helyes online viselkedés, a netikett szabályaival foglalkozunk. Az óra lehet A digitális lábnyom óra folytatása, de önállóan is megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve, két tanórát is tarthat az adott témakörben.

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

Netikett

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: Netikett

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: az ismereteket megszilárdító (rendszerező) óra

Az óra célja: megfogalmazni a helyes online viselkedési szabályokat (netikett)

Az óra didaktikai feladatai: meglévő ismeretek rendszerezése

Tantárgyi kapcsolatok: digitális kultúra, erkölcstan

Kulcsfogalmak: etikett, netikett, viselkedés, digitális jelenlét, digitális én

Eszközök: 

Előzetes tennivaló:

Ötletek/Megjegyzés: A feladatok nagy része szorosan kapcsolódik Digitális lábnyomaink című anyagunkhoz, érdemes kapcsolni őket.

Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.