Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: Digitális lábnyomaink

2021. 03. 17. internet óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben a direkt vagy indirekt módon hagyott digitális lábnyomunkkal foglalkozunk. Az óra lehet Az Internet előnyei és hátrányai óra folytatása, de önállóan is megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve, jelen esetben akár három tanórát is tarthat az adott témakörben.

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. Az óra tananyagához kapcsolódó érdekes cikkeket az Ajánlott olvasmányok részben soroltuk fel. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

Digitális lábnyomaink

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: Digitális lábnyomaink

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: új ismereteket közlő óra

Az óra célja:

Az óra didaktikai feladatai: új ismeretek szerzése, a tudatos internethasználat fejlesztése a digitális lábnyom jelenségének megértésével

Tantárgyi kapcsolatok: digitális kultúra, vizuális kultúra, etika, környezetismeret

Kulcsfogalmak: digitális lábnyom

Eszközök: 

Ajánlott olvasmányok


Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.