Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő feladatok

2021. 03. 24. internet óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi feladatok harmadik-negyedik évfolyamos gyerekeknek készültek. Céljuk, hogy akár egy-egy feladat kapcsán is lehessen médiaértéssel, médiatudatossággal foglalkozni a tanórákon.

A feladatok leírásában szerepel a feladat célja, a feladat által érintett fogalmak felsorolása. Megtalálható továbbá, hogy milyen műveltségi területhez, tantárgyhoz kapcsolható, és hogy milyen képességeket fejleszt. Jeleztük, ha a feladat megoldásához előzetes tudás szükséges.

Szeretnénk ezekkel a feladatokkal lehetőséget kínálni, hogy matematika, etika, vizuális kultúra, környezetismeret vagy technika és tervezés órán is lehessen a gyerekekkel médiahasználatról beszélgetni, fontos médiajelenségeket vizsgálni röviden. A feladatok általában több tantárgy anyagát ötvözik, a feladat leírásában jeleztük, hogy melyek ezek a tantárgyak. A kiegészítő feladatokban ötleteket adunk arra, hogyan lehetne az adott feladatot egy másik tantárgy óráján felhasználni. Legtöbbször komplex feladatokról van szó, például számolás, mérés, és alaprajz értelmezése szükséges a megoldáshoz, tehát egyszerre több tantárgy tudásanyagát mozgatják meg.

A feladatokkal a mindennapi élethez szükséges gyakorlatias gondolkodást is szeretnénk fejleszteni, ezért általában ilyen részük is van, például: ha internetkábelt veszünk a másik szobában található számítógéphez, akkor olyan hosszú vezetéket kell venni, amely a fal átfúrása nélkül is elér a megfelelő helyre.

A fogalmak és témák a 2020-as NAT kerettanterveihez igazodnak.

A feladatok szabadon változtathatók, átalakíthatók, új kérdésekkel bővíthetők, vagy rövidíthetők, más megközelítéssel, újragondolással más tantárgyak óráin is használhatók.

Minden feladat után megtalálható a megoldása. A médiaértési, médiahasználati tanulsághoz magyarázatot is adunk, illetve ajánlunk olyan forrásokat, amelyekből tájékozódni lehet.

Ha lehetséges, a feladatot IKT eszközökön való felhasználásra alkalmas formátumban is elérhetővé tesszük. A legtöbb feladatnak éppen ezért van ppt-s változata, mert ez nem igényli semmilyen szoftver, applikáció telepítését, a PowerPoint segítségével használhatók.

Letölthető feladatok:

 • Hol legyen?
  • A feladat célja: Az internethasználat néhány alapvető tudnivalójának tisztázása, a tudatos és biztonságos internethasználat alapjainak megismertetése, megbeszélése.
  • Érintett műveltségi területek: Digitális kultúra, vizuális kultúra, technika és tervezés, etika, környezetismeret.
  • Letöltés: pdf, docx, pptx
 • Sok vagy kevés?
  • A feladat célja: A matematikai feladaton keresztül az internethasználat tudatosabbá tétele, a képernyőidő fogalmának tisztázása.
  • Érintett műveltségi területek: Matematika, digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, etika.
  • Letöltés: pdfdocx
 • Játékos halmazok
  • A feladat célja: A halmazokkal és táblázatokkal kapcsolatos ismeretek elmélyítése. A videójátékok korhatári besorolásának megismertetése a gyerekkel, a jelölések értelmezése, annak megbeszélése, hogy miért fontos ezekre a jelölésekre odafigyelni.
  • Érintett műveltségi területek: Matematika, digitális kultúra.
  • Letöltés: pdfdocx
 • Ki mit vigyen?
  • A feladat célja: Megbeszélni a gyerekekkel, hogy melyik okoseszköz mire való, melyiket mire célszerű használni, az okoseszközök balesetmentes használata.
  • Érintett műveltségi területek: Digitális kultúra, technika és tervezés, matematika.
  • Letöltés: pdfdocx
 • Közlekedj okosan!
  • A feladat célja: Az okoseszközök tudatos használatára felhívni a gyerekek figyelmét, illetve tisztázni az alapvető közlekedési szabályokat, például a zebrán való átkelés tudnivalóit, érzékenyíteni a gyerekeket arra, hogy felismerjék és elkerüljék a veszélyes helyzeteket.
  • Érintett műveltségi területek: Digitális kultúra, technika és tervezés.
  • Letöltés: pdfdocx
 • Mi az IoT?
  • A feladat célja: Az IoT fogalmának tisztázása, az internetre kapcsolódó okoseszközök előnyeinek és kockázatainak megbeszélése.
  • Érintett műveltségi területek: Digitális kultúra, technika és tervezés, etika.
  • Letöltés: pdfdocx
 • Hibás chip
  • A feladat célja: Az ikonok működésén keresztül beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy mit jelet az interneten a biztonságos oldal, illetve az internetes vásárlás veszélyességére figyelmeztetni őket.
  • Érintett műveltségi területek: Digitális kultúra, vizuális kultúra, etika.
  • Letöltés: pdfdocx, pptx

 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.05.12.