Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: Az internet előnyei és hátrányai

2021. 03. 09. internet óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben az internet előnyeivel és hátrányaival foglalkozunk. Ez az óraterv A digitális világ körülöttünk című óra szerves folytatása. Önálló megtartása megoldható, de csak jelentősebb átalakításokkal, ezért ezt nem javasoljuk. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve, dupla órát tarthat az adott témakörben.

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. Az óra tananyagához kapcsolódó érdekes cikkeket az Ajánlott olvasmányok részben soroltuk fel. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

Az internet előnyei és hátrányai

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: Az internet előnyei és hátrányai

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: az ismereteket megszilárdító (rendszerező) óra

Az óra célja:

Az óra didaktikai feladatai: korábbi ismeretek előhívása, új ismeretek átadása, új fogalmak bevezetése, kialakítása

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, etika

Kulcsfogalmak: internet, képernyőidő, digitális házirend, zaklatás

Eszközök: feladatok, mellékletek

Teremigény:

 

Ajánlott olvasmányok


Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.