A Médiaszertár anyagainak iskolai felhasználásáról

2020. 12. 15. internet óravázlat

A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központok munkatársai a Bűvösvölgy weboldalán található Médiaszertár pedagógusoknak felületén rendszeresen közzétesznek a médiaértéssel kapcsolatos anyagokat.

Az anyagok többféleképpen használhatóak az oktatásban, már az új, 2020-as NAT követelményeit is figyelembe véve.
A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról ajánlása alapján a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyként jelenik meg a tantervben a 12. évfolyamon heti 1 órában. Az alacsonyabb évfolyamokon a médiaértés témái más tantárgyak anyagában kapnak helyet: vizuális kultúra, digitális kultúra, etika, magyar nyelv. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek médiafogyasztási szokásai ma már azt is indokolják, hogy egy-egy osztályfőnöki órán is szó essen a médiával, a média tudatos használatával kapcsolatos témákról. A Bűvösvölgy oktatási segédanyagai ezeknek a tantárgyaknak az óráin használhatók.

 

Miért mi ajánljuk ezeket az anyagokat a gyakorló pedagógusoknak?

Azért, mert a Bűvösvölgyek munkatársai is médiaismeret, vizuális kultúra, magyar szakos tanárok, ugyanakkor a médiához is kötődnek: fotózással, újságírással, televíziózással, filmezéssel gyakorlatban és elméletben is foglalkozó szakemberek, többen dolgoztak szakértőként vagy tananyagfejlesztőként az Oktatási Hivatalnak is. Minden nap különböző korosztályú gyerekcsoportokkal foglalkozunk, ezért jó rálátásunk van arra, hogy a gyerekek mennyire használják tudatosan a médiát, mi az, ami leköti a figyelmüket, milyen helyzetekbe keverednek médiahasználat közben, hogyan alakulnak a szokásaik ezen a téren. Sok mindent megtudunk a médiához való viszonyukról, ennek a viszonynak a változásáról, hiszen évek óta segítjük őket abban, hogy saját tartalmak létrehozása közben megértsék és megfogalmazzák a média működésének logikáját. Az így szerzett és korábbi tanári tapasztalatainkat gyúrjuk az oktatási segédanyagainkba témaválasztásban, példaanyagban és feladatokban is.

Fontos azonban, hogy a mi anyagaink az óratervek és az óravázlatok kivételével alapvetően egy-egy jelenségre, műfajra, témára fókuszálnak, és nem alkalmazhatóak minden tantárgy esetében egy az egyben a tanórákon. Kínálnak viszont részletes áttekintést, sokféle példát és feladatokat is, ezek segítségével megfelelő válogatással, továbbgondolással, bizonyos részletek kiemelésével vagy az anyagok kombinálásával több tantárgy több témájának feldolgozásához is segítséget nyújtanak. Vagyis nincsenek senkire se pontosan szabva, hogy mindenki magára szabhassa őket.