Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: Adatvédelem

2022. 01. 20. internet óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben az adatvédelemmel foglalkozunk. A tananyag kapcsolódik a Digitális lábnyomaink órához, és szorosan követi Az adatvédelem és robotok órát, de önállóan is megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve, dupla órát tarthat az adott témakörben.

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

Adatvédelem

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: Adatvédelem

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: a megtanult ismereteket elmélyítő és ismétlő óra

Az óra célja: Az óra célja, hogy a tanulók megismerjék az adatvédelem fogalmát, a sütik működését, a „láthatóság” beállítás adatvédelmi célját, és személyes védelmet alakítsanak ki különböző információk megosztásával kapcsolatban..

Tantárgyi kapcsolatok: etika

Kulcsfogalmak: adatvédelem, süti, láthatóság, privát, publikus

Eszközök: Mellékletek, Feladatok

Teremigény:

Előzetes tennivaló: nyomtatás

Ötletek/megjegyzés:

Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.