Alsósokra hangolva – médiatudatosságot fejlesztő óratervek: A reklám a barátunk?

2021. 05. 28. reklám óravázlat 3–4. évfolyam

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben a reklámok kereskedelmi logikájával ismerkedünk majd meg. Az óra nem kapcsolódik a sorozat korábbi elemeihez – önállóan megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve két tanórát is tarthat az adott témakörben.

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el.  A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza.

A reklám a barátunk? 

Tantárgy: digitális kultúra

Az óra címe: A reklám a barátunk? 

Órakeret/Időtartam: 45 perc

Az óra típusa: az ismereteket közlő óra

Az óra célja:

Az óra didaktikai feladatai: új ismeretek átadása

Tantárgyi kapcsolatok: etika, vizuális kultúra

Kulcsfogalmak: tartalom, tartalomgyártás, tévécsatorna, tévéműsor, videómegosztó, videó, videójáték, reklám, célcsoport, költség, média, médium

Eszközök: Mellékletek

Teremigény: projektor szükséges azoknak az ábráknak a kivetítéséhez, amelyeket a gyerekekkel értelmezni fogunk, többféle munkaforma alkalmazását teszi lehetővé, ha a gyerekek számítógépet vagy tabletet használhatnak.

Előzetes tennivaló:

Ötletek/megjegyzés: 

Letölthető fájlok tartalmai:

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.01.20.