34 találat

A médiaértés öt alapállítása

2020. 10. 09. internet cikk

A médiaoktatás, médiaértés-oktatás célja a médiaélmények feldolgozása, a médiatapasztalatok elemzése, a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi – gazdasági szerepének, működésmódjának megismerése annak érdekében, hogy a gyerekek választásaikat értő, kritikus, a társadalmi folyamatok alakításában aktívan résztvevő médiafogyasztóvá váljanak.


Megtekintés

Youtube-enciklopédia

2020. 10. 06. internet cikk

Videótípusok A-tól Z-ig

Megtekintés

Eligazító: influenszerek Viszkok Fruzsival

2020. 09. 30. internet videós tartalom 5–8. évfolyam
Eligazító című sorozatunk olyan videókat kínál iskolai, vagy otthoni oktatási felhasználásra, amelyekben a fiatalok aktuális hősei, kedvelt influenszerek mutatnak meg médiaértési tanulságokat – a fiatalok és idősebbek számára is szórakoztató formában.
Megtekintés

Médiaműveltség

2020. 08. 03. internet cikk 9–10. évfolyam
A legtöbben úgy gondoljuk, kellően jártasak vagyunk a médiában. Tudjuk, hogyan férjünk hozzá a médiához, hogy megtaláljuk azt a fajta zenét, játékot, információt, szórakozást, amit akarunk. Sok közismert ember arcát felismerjük, és sokat tudunk az életükről is
Megtekintés

Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban?

2020. 08. 03. internet cikk 9–10. évfolyam
E könyv célja összegezni mindazt a tudást és tapasztalatot, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan, hozzáértéssel és kreatívan integráljuk a közösségi médiát az oktatás, tanulás folyamatába
Megtekintés

Ifjúság és média

2020. 08. 03. internet cikk 9–10. évfolyam
Ma az ifjúság már önálló identitásként létezik és korántsem azonos a fiatalsággal; az ifjúság egy szerep, amelyet sokan eljátszanak a média segítségével
Megtekintés

Médiaszocializáció

2020. 07. 31. internet cikk 9–10. évfolyam
Könyvünket az Olvasó kezébe adva sietünk leszögezni: egyrészről elfogadjuk, hogy a médiával kapcsolatban nehéz ma olyan megállapításokat tenni, melyeket a holnap ne módosítana. Másrészről viszont szilárdan hisszük, hogy a média természetére, életünkben játszott szerepére és hatására vonatkozó társadalmi és kutatói érdeklődés már eddig is számtalan érdekes, hasznos eredményre és megállapításra jutott
Megtekintés

Határtalan médiakultúra

2020. 07. 31. internet cikk 9–10. évfolyam
Mint ahogy azt a kötet címválasztása is tükrözi, a korunk és kultúránk jellemzésére használt terminusok közül a határ/határtalanság fogalompár számunkra megkerülhetetlen
Megtekintés

Műveljük a médiát!

2020. 07. 31. internet cikk 9–10. évfolyam
A média a kommunikáció sajátos és átható módja, és mint ilyen, értékeket, nézeteket, narratívákat rögzít, fejez ki és alkot, mind tudományos, mind politikai, mind esztétikai értelemben
Megtekintés

A médiáról – neked (13-16 éveseknek)

2020. 07. 31. internet óravázlat 7–10. évfolyam
A médiáról – neked harmadik kötete kamaszoknak szóló játékos médiás munkafüzet iskolai és otthoni használatra
Megtekintés