Műveljük a médiát!

2020. 07. 31. internet cikk 9–10. évfolyam

A média értékrendszer, ideológia és kód egyszerre. A könyv célja, hogy a technológiai ártatlanságot és érintetlenséget, a technikai objektivitást lehámozva a médiáról, a lehető legjobban, a legtöbb perspektívából megmutassa, többről van szó, mint adásról és adatról, üzenetről és csatornáról, mint az információ kódolásáról és dekódolásáról.

Aki most attól tart, hogy egyfajta médiakritikai esszégyűjteményt tart a kezében, megnyugodhat, nem erről van szó. Szándékai szerint a könyv a médiaoktatást, a médiaműveltséget és a média művelését elősegíteni szándékozó, tudományos munka. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kérdezne rá a médiára, a médiaműveltség és a médiaértés legfontosabb jelenségeire, sem pedig azt, hogy mindenre, amire rákérdez, meg is adja a választ. A tudás elmélyítése mellett arra vállalkozik, hogy egyes jelenségekre felhívja a figyelmet, érzékenyítse a kritikai hozzáállást. Néhány fogalomhoz, folyamathoz többször is visszatér. Teszi ezt azért is, mert három szerzői nézőpontból közelít, három oldalról fog hozzá az egész értelmezéséhez, háromféleképpen hangsúlyozza voltaképpen ugyanazt: a média a kommunikáció sajátos és átható módja, és mint ilyen, értékeket, nézeteket, narratívákat rögzít, fejez ki és alkot, mind tudományos, mind politikai, mind esztétikai értelemben.