Műveljük a médiát!

2020. 07. 31 internet cikk 9–10 évfolyam
A média értékrendszer, ideológia és kód egyszerre. Célunk tehát, hogy a technológiai ártatlanságot és érintetlenséget, a technikai objektivitást lehámozva a médiáról, a lehető legjobban, a legtöbb perspektívából megmutassuk, többről van szó, mint adásról és adatról, üzenetről és csatornáról, mint az információ kódolásáról és dekódolásáról. Aki most attól tart, hogy egyfajta médiakritikai esszégyűjteményt tart a kezében, megnyugtathatjuk, nem erről van szó. Szándékunk szerint a könyv a médiaoktatást, a médiaműveltséget és a média művelését elősegíteni szándékozó, tudományos munka. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kérdeznénk rá a médiára, a médiaműveltség és a médiaértés legfontosabb jelenségeire, sem pedig azt, hogy mindenre, amire rákérdezünk, meg is adjuk a választ. A tudás elmélyítése mellett arra vállalkozunk, hogy egyes jelenségekre felhívjuk a figyelmet, érzékenyítsük a kritikai hozzáállást. Néhány fogalomhoz, folyamathoz többször is visszatérünk. Tesszük ezt azért is, mert három szerzői nézőpontból közelítünk, három oldalról fogunk hozzá az egész értelmezéséhez, háromféleképpen hangsúlyozzuk voltaképpen ugyanazt: a média a kommunikáció sajátos és átható módja, és mint ilyen, értékeket, nézeteket, narratívákat rögzít, fejez ki és alkot, mind tudományos, mind politikai, mind esztétikai értelemben.