Médiaszocializáció

2020. 07. 31 internet cikk 9–10 évfolyam

Könyvünket az Olvasó kezébe adva sietünk leszögezni: egyrészről elfogadjuk, hogy a médiával kapcsolatban nehéz ma olyan megállapításokat tenni, melyeket a holnap ne módosítana. Másrészről viszont szilárdan hisszük, hogy a média természetére, életünkben játszott szerepére és hatására vonatkozó társadalmi és kutatói érdeklődés már eddig is számtalan érdekes, hasznos eredményre és megállapításra jutott.

Ezek az idő múlásával és az ezerarcú média változásával számos esetben érvényüket vesztik, tekintélyes részük azonban nem évül el, vagy csak egy újabb megvilágításba kerülve más kontextusban kerül értelmezésre. A jelenség változékony természete inkább inspiráló, hiszen azt látjuk, hogy gyarapszik azoknak a tábora, akik fáradhatatlanul törekednek e téren újabb és újabb összefüggések feltárására. Érdeklődésünk a média jelenlétével átszőtt életünk változásainak megértése iránt csillapíthatatlan.

Ennek tanújele könyvünk is, mely pillanatképek sora egy sodró történetből, egy olyan történetből, amelynek akarva-akaratlanul mindnyájan minden pillanatban részesei vagyunk. A kötet tanulmányai a „state of affair” képei, hazai és tágabb kitekintésű kaleidoszkopikus felvételek – azaz tudásunk szerint jelentések „a dolgok mai állása” alapján a gyerekek, fiatalok és a média kapcsolatára vonatkozó kérdéskörökből.