Az utcán hever

2020. 07. 04. kép videós tartalom 7–10. évfolyam
Az utcán hever – képelemzés

Manchester 2016-os szilveszter éjszakájáról, egy helyi hírportálon, egy harminc képből álló riport jelent meg Joel Goodman szabadúszó fotóstól. A képek a jól ismert részegen mulatozó, verekedő, randalírozó britek” műfajába tartoznak.

A galéria 19. képének, az annak jövőjéről még mit sem sejtő szerkesztő, az egyszerű, Rendőrök letartóztatnak egy férfit, miközben egy másik az úton fekszik” címet adta. A kép napokon belül bejárta az internetetet és a közösségi oldalakat, miután a BBC egyik népszerű újságírója klasszikus festményhez hasonlítva osztotta meg.

A posztok, cikkek, videók egy-két művészettörténeti párhuzam felvillantása után elsősorban a mémesedés stációit, leágazásait sorolják: filterekkel más-más festők stílusához igazított változatokat; a kép egyik központi alakját körbevágva, különböző klasszikus, ikonikus alkotásokba montírozva.

Most azonban megpróbáljuk összegyűjteni azokat a szempontokat, amelyek összhatása miatt valóban a festészet klasszikusai jutnak róla eszünkbe, és kiemelik az átlagos sajtófotók közül.

Perspektíva

Az antik festészetben már alkalmazták a rövidülést a illuzórikus mélység érzékeltetésére, az enyészvonalak azonban még nem futottak össze egy pontban, hanem párhuzamosak maradtak. A térábrázolás forradalma az olasz reneszánszban jött el, a lineáris perspektívát tökéletesítették, a képeken és a freskókon keretbe foglalt jelenetek térrétegeiben, fontossági sorrendben tűntek fel a szereplők.

A sajtófotók nagy része témájukat, szereplőiket igyekeznek hátterükkel, környezetükkel együtt ábrázolni, keretbe foglalni. Ideális eszközük ehhez a feladathoz a majdnem torzításmentes képet adó nagylátószögű objektív. Ennek segítségével kellően közel kerülnek a témához, miközben az események háttere, környezete is a képre kerül.

Elemzett képünkön a nagylátószögű objektív miatt hangsúlyos a lineáris perspektíva, amelyet az egyetlen jelentős fényforrás vetett árnyékai tovább erősítenek. Az összetolt tér rétegeiben, az előtértől az enyészpontig, szerepükhöz mérten jelennek meg a kép szereplői.

Kompozíció

A figyelemirányítás legfontosabb eszköze a kompozíció. De a figyelemirányítás mellett elengedhetetlen, hogy egy kép elemei úgy helyezkedjenek el, hogy a néző egyszerre érezzen harmóniát és feszültséget. Ennek eléréséhez a két leggyakrabban emlegetett kompozíciós szabály közül a harmadolást a telefonunk kijelzőjén megjelenő rácsvonalak miatt, az aranymetszést pedig néhány népszerű regénynek köszönhetően ismeri még az is, aki soha nem foglalkozott vizuális kultúrával. Fontos, hogy a két szabály nagyon hasonlít, mégsem ugyanaz.

Az aranymetszés szabályai szerinti kompozíció bemutatásához a látványos Fibonacci spirál sablonját vízjelként helyezik fotókra és festményekre egyaránt, ezzel bizonyítva a képszerkesztés tökéletességét.

Ahogy a Rendőrök letartóztatnak egy férfit, miközben egy másik az úton fekszik” című alkotás esetében is. A földre szorított főhős vörösödő arca tökéletesen pozicionált, a fényvisszaverő kabátban csoportosuló rendőrök, és az őt közvetlenül megszólítő nő alakja is az aranymetszés szabályait követve hajlanak és rendeződnek csoportba.

Fény

Nemcsak a térábrázolás, a lineáris perspektíva művészeti alkalmazása jelenik meg a reneszánszban, hanem a fényviszonyok, a fény és az árnyék ábrázolása, reprezentációban betöltött szerepe is. A fény, a megvilágítás kiemeli a főalakokat, az árnyék változatossá teszi a színeket, növeli a térélményt. A félárnyékok, önárnyékok, reflexek drámai hatásokat csökkentenek és növelnek.

A klasszikus festészet áradó fényeit a szilveszteri éjszakában természetesen nem a nap és nem is egy fáklya adja, hanem egy várakozó taxi tompított fényszórója. Ezt az erős ellenfényt sem fellegek rendezik pászmákba, hanem az autó előtt álló, megfáradt bulizók lábszárai. A főalakok megvilágítását, a főfényt és a derítést, az erős ellenfénnyel szemben, a képkivágásból kimaradt utcalámpák biztosítják. Az így megteremtett fény-árnyék özönben ugyanaz a derítés simítja ki a mosolyogva söréért nyúló, földön fekvő férfi arcát, mint amelyik kiemeli a letartóztás miatti megvetést vagy tanácstalanságot a nő alakjában.

Szereplők és történeteik

A flamand festészet nagyjai, az idősebb és ifjabb Pieter Brueghel, akik először elszakadnak a bibliai, mitológiai, allegorikus témáktól, akár úgy, hogy azokat vidéki, paraszti környezetbe helyezik. A közönséges, az abszurd, a vulgáris hétköznapi élet eseményeit sokszereplős, többrétegű képekben mutatják meg nekünk. A szereplők, a tájak már nem idealizáltak, mint az olasz festészetben, az emberek és emberi viszonyok ábrázolása minden manírtól mentes, a kevésbé fontos szereplők egyre távolabb, mélyebben foglalnak helyet a térben. A dulakodók, verekedők, szemtanúk, vétlen áldozatok, épp arra járók, bámészkodók után végül azok, akik már hátat fordítva, mit sem törődnek a főszereplőkkel. Ugyanúgy mint a szilveszteri éjszakában.

A megfelelő pillanat

Természetesen nem elég, ha valaki, jó időben, jó helyen van egy kamerával és jól komponálja, szerkeszti a képeit. Fontos, hogy egy ilyen mozgalmas, sokszereplős történés kellős közepén a legjobb pillanatban exponáljon. A francia fotóművész, Henri Cartier-Bresson a döntő pillanat”-nak nevezi azt a momentumot, amikor olyan kép készülhet, ami az esemény lényegét fejezi ki. Az angol sajtófotós megörökítette ezt a pillanatot, amit egy németalföldi festőnek tudatosan, több hónapi munkával kellett volna összeállítani.

A kép elemzésén túl számtalan kérdés marad megválaszolatlanul, amelyek elsősorban a szereplők kilétére és szándékaira vonatkoznak. A megfejtésben számos cikken túl, egy rövid angol nyelvű elemzés segíthet Joel Golby mémtörténésztől.

Feladatok

Keressetek a neten egyenyészpontos centrális perspektívát reneszánsz festményeken és kortárs fotókon!

Szerkesszétek újra saját képeiteket! Használhatjátok a minden platformon és operációs rendszeren elérhető képszerkesztő alkalmazásokat! Használjátok a harmadolt rácsvonalak metszéspontjait a képeitek újravágásánál!

Keressetek a neten olyan sajtófotót vagy streetfotót, ahol több történet bontakozik ki egy képen belül!

Nézzetek utána a neten, hogy mit jelent a chiaroscuro kifejezés!