Mire jók a digitálisan elmesélt történetek?

2021. 01. 04. internet cikk 5–10. évfolyam

Az oktatásban egyre fontosabb kérdéssé válik, hogyan lehet a tanítási-tanulási folyamatba kreatívan és eredményesen alkalmazni a tanulók által kedvelt interaktív, digitális eszközöket. Az utóbbi időben szerencsére egyre több jó gyakorlat lát napvilágot. Ezek közül mindenképpen érdemes alaposabban is megismerkedni a digitális történetmeséléssel. Ez a módszer egyszerre ad lehetőséget a tanulói önkifejezésre, a különféle tantárgyi tartalmak logikus elrendezésére, valamint más, fontos készségek komplex fejlesztésére. Videófelelet az evolúcióról, LEGO-figurákból összeállított jelenetek a Toldiból, versekből készült klipek vagy családi életképek megelevenedése a tanult kameramozgások alkalmazásával – csak néhány ötlet, hogy milyen projektek készülhetnek a módszerrel.

De mi is az a digitális történetmesélés?

A DST, vagyis a digital storytelling (digitális történetmesélés) gyökerei a kilencvenes évek elejéig nyúlnak vissza. Joe Lambert munkatársai azzal a céllal hozták létre a ma már StroyCenter nevet viselő közösségi alkotóműhelyet, hogy a klasszikus történetmondás módszertanát ötvözve a multimediális eszközökben rejlő lehetőségekkel képessé tegyenek bárkit identitásuk és saját élettörténeteik vagy traumáik mozgóképes elbeszélésére. A mozgalom hatékonyságát és népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy később számos egyetem bevezette a digital storytellinget valamelyik kurzusába, sőt jelentősebb médiaintézmények is csatlakoztak a szervezethez műsoraikkal (Lanszki 2016).

A StoryCenterben készített kisfilmek középpontjában az ezredforduló óta elsősorban pszichológiai és szociológiai, mentálhigiénét érintő és emberi jogi témák állnak. Ilyen például a családon belüli erőszak, kulturális beilleszkedési nehézségek vagy gyerekkori halálélmény. A módszer azonban mára már túlmutat ezeken a kereteken.

A digitális történet – a téma hazai szakértője, Lanszki Anita értelmezése szerint – egy elbeszélői keretben megfogalmazott (ön)reflexió a valóság valamely darabjára, amelyben hangsúlyos szerepet kap a készítő látásmódja, a logikus felépítés és persze a digitális eszközökkel létrehozott audiovizuális forma.

A StroyCenter megállapítása szerint ezek a DST legfőbb alkotóelemei:

Tanulástámogató digitális történetmesélés a pedagógiában

A nevelési-oktatási folyamat különböző színterein ugyancsak számos előnnyel járhat ennek a módszernek az alkalmazása. Természetesen nem csak állóképekből készülhetnek digitális történetek. Ezek lehetnek videós összeállítások, élőszereplős kisfilmek, stop motion módszerrel készített animációk (LEGO-, gyurmafigurák, rajzolt ábrák) vagy számítógépes technikával készített történetek (pl. Scratch, Biteable, PowToon, Minecraft) is.

Pedagógiai értelemben így a digitális történetmesélés egy olyan új, tanulástámogató és tanulásszervezési módszer, amely lehetőséget ad arra, hogy a tanulók változatos munkaformákban, akár tantárgyközi, projektszemléletű megközelítésben fedezzenek fel egy-egy témát. Ennek feldolgozásához kutakodnak, forrásokat használnak, ok-okozati összefüggéseket keresnek az információtöredékek között saját logikájuk alapján, majd mindezt egyéni munkában vagy másokkal együttműködve elbeszélői-értelmezői kontextusba helyezik digitális eszközökkel, és a képi anyagot hanganyaggal (aláfestő zenével és narrációval) egészítik ki (Lévai é. n.)

A digitális történetmesélés nemcsak motiváló tanulási forma, de közben a tanulók számos kompetenciája fejleszthető. Ilyen a tanulástechnika, az önszabályozó tanulás, az együttműködés, a kreativitás és a digitális eszközök hatékony használata.

Számos további hozadéka lehet, ha a tanulók munkájuk kapcsán – akár előre kiadott szempontok alapján – reflexiós munkanaplót írnak, illetve mindenképpen hasznos, ha a készítők bemutatják az elkészült projekteket az osztály előtt, majd a diákok értékelik egymás munkáját.

Hogyan kezdjünk neki?

Szinte nincs is olyan téma, amelyet ne lehetne feldolgozni a DST módszerével. Mik lehetnek a projekt legfontosabb lépései?

Illusztrációs anyagok a cikkhez:

Lúdas Matyi stop motion

Gumimacik – online zaklatás

Ötletek a digitális történetmeséléshez

Források: