Page 313 - James Potter – Médiaműveltség
P. 313
Interaktív média Az interaktív média témáját ebben a részben inkább tartalmi, mint iparági szem- pontból vizsgáljuk, mivel esetében a tartalom a legjellegzetesebb. A nem interak- tív médiában megjelenő tartalmat professzionális írók és producerek hozzák létre, akik igen jártasak bizonyos közönségek fgyelmét felkeltő üzenetformulák alkal- mazásában és az ismételt médiaterhelésre szoktatásukban Az interaktív médiával ellentétben itt a professzionális tervezők tartalom helyett egy színteret hoznak lét- re, hogy felkeltsék a felhasználók fgyelmét, és a médiaterhelés ismétlésére kondi- cionálják őket. Az emberek az interaktív média színtereit arra használják, hogy tartalmat hozzanak létre, és másokkal való interakciójuk során alakítsák a tapasz- talataikat. Ezek a felhasználók semmilyen fzetséget nem kapnak a tartalmak létre- hozásáért, épp ellenkezőleg, nemcsak hogy ingyen hozzák létre a tartalmakat, ha- nem gyakran fzetnek a tömegmédiacégeknek, hogy előfzetéses rendszerben érjék el a tartalmakat (mint több játék esetében), és beleegyeznek a platformokon őket érő reklámterhelésbe. Az interaktív média platformjainak lényegében két fajtája létezik: az egyik a versenyzés élményét, a másik az összefogás, az együttműködés élményét nyújtja a felhasználóknak. Ebben a fejezetben mind a két fajtát részletesen megvizsgáljuk. A versenyzés élménye Az interaktív média számos színterét úgy tervezték, hogy azon felhasználók f- gyelmét keltse fel, akik versenyezni szeretnének egymás közt, a számítógéppel vagy egy, illetve több játékossal. A versenyzés iránti vágy az emberi személyiség egyik alapvető eleme, a versengő játékok egyidősek a civilizációval. Az emberek évezredeken át versenyeztek egymással a rejtvények és titkok megfejtésében. Kár- tyajátékokat és a táblajátékokat (mint a malom, a sakk vagy a Monopoly) találtak ki, hogy versenyezzenek egy vagy több másik emberrel. Később a számítógépek feltalálásával a versenyzés színtere hatalmasra tágult A számítógépes platformon
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318